Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιαδούς

Η παραλία της χιλιαδούς στην Εύβοια είναι μια από της ομορφότερες παραλίες που μπορούν να συνδυάσουν βουνό και θάλασσα την ίδια στιγμή.
Τα τελευταία χρόνια, λόγο του μεγάλου όγκου επισκεπτών, υπάρχουν πολλές παραδοσιακές ταβέρνες και πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια για να εξυπηρετούν τους επισκέπτες της, χωρίς να αλλοιώσουν την αμορφία της παρθένας φύσης.
Λόγο της μορφολογίας του εδάφους, η παραλία χιλιαδούς διατηρεί την φυσική ομορφιά της, με αποτέλεσμα να αποτελεί προορισμό για πολλούς ταξιδιώτες απ’ όλη την Ελλάδα.

Gallery
Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους

Παραλία Χιλιάδους